Domov > Správy > Novinky v priemysle

Bezpečnostné opatrenia pri používaní ručných šijacích strojov

2023-06-07

 

 

Pri použití aručný šijací stroj, je dôležité dodržiavať určité opatrenia na zaistenie bezpečnosti a dosiahnutie najlepších výsledkov. Tu je niekoľko preventívnych opatrení, ktoré treba mať na pamäti:

 

1. Zoznámte sa: Pred použitím ručného šijacieho stroja si prečítajte návod na použitie od výrobcu. Pochopte vlastnosti, funkcie a prevádzkové postupy stroja.

 

2. Správne nastavenie: Šijací stroj postavte na pevný a stabilný povrch. Uistite sa, že je bezpečne ukotvený a počas prevádzky sa nekýva.

 

3. Vyčistite pracovný priestor: Udržujte svoj pracovný priestor čistý a bez neporiadku. Odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli prekážať alebo brániť pohybu šijacieho stroja.

 

4.Navliekanie: Správne navliekanie stroja je nevyhnutné pre bezproblémovú prevádzku. Postupujte podľa pokynov v príručke, aby ste správne navliekli stroj, pričom sa uistite, že niť je bezpečne na svojom mieste a správne napnutá.

 

5. Výber ihly: Vyberte si vhodnú ihlu podľa typu a hrúbky látky. Použitie nesprávnej ihly môže mať za následok zlé šitie alebo poškodenie látky.


  


6. Príprava látky: Pripravte si látku stlačením alebo vyžehlením, aby ste odstránili pokrčenie alebo záhyby. To zaisťuje hladké a presné šitie.

 

7. Umiestnenie prstov: Pri šití dbajte na umiestnenie prstov. Prsty držte ďalej od ihly a prítlačnej pätky, aby ste predišli náhodnému poraneniu.

 

8. Prevádzka stroja: Začnite šiť pomalým a stabilným tempom, postupne zvyšujte rýchlosť, ako sa budete cítiť pohodlne a zručne. Vyhnite sa náhlym trhnutiam alebo nadmernej sile, ktoré môžu namáhať stroj alebo spôsobiť zhlukovanie látky.

 

9. Napnutie nite: Počas procesu šitia udržujte správne napnutie nite. Nesprávne napnutie môže viesť k uvoľneniu alebo tesnosti stehov. Upravte nastavenia napätia podľa potreby pre rôzne typy tkanín.10. Zdroj napájania: Ak používate elektrický ručný šijací stroj, uistite sa, že napájací kábel je v dobrom stave a správne uzemnený. Vyhnite sa používaniu predlžovacích káblov alebo zásuviek, ktoré nie sú vhodné pre napájanie zariadenia.

 

11. Údržba: Stroj pravidelne čistite a premazávajte podľa pokynov výrobcu. Udržujte stroj bez vlákien, prachu a nečistôt, ktoré môžu ovplyvniť jeho výkon.

 

12. Po použití odpojte šijací stroj: Vždy odpojte šijací stroj po použití alebo pri vykonávaní akejkoľvek údržby alebo odstraňovania problémov. Tým sa zabráni náhodnej aktivácii alebo úrazu elektrickým prúdom.

 

13. Opravy a servis: Ak narazíte na akékoľvek problémy alebo budete potrebovať opravu, obráťte sa na kvalifikovaného technika šijacieho stroja. Pokus o opravu stroja svojpomocne môže spôsobiť ďalšie poškodenie alebo predstavovať bezpečnostné riziko.

 

Dodržiavaním týchto opatrení môžete bezpečne a efektívne používať ručný šijací stroj a zároveň dosiahnuť optimálne výsledky šitia.